Onnelliset Tassut Online

– Kokonaisvaltaista hyvinvointia koirallesi –

 

KURSSIT

Voit kuunnella ostettuja kursseja rajattomasti omassa tahdissasi, niin monta kertaa kuin itse haluat.

LEPPOISASTI LENKILLÄ –
Hihna- & ohituskurssi

Seitsemän oppitunnin kattava ja syventävä koiralähtöinen kurssikokonaisuus, joka sisältää konkreettiset ohjeet ja opetusvideot siitä, miten koiran kanssa harjoitellaan kauniisti hihnassa kulkemista sekä vieraiden koirien ohittamista lenkillä.

Kurssin mallikoirana ei ole valmiiksi koulutettua koiraa, vaan mallikoiran harjoitukset etenevät myös kurssin tahdissa näyttäen konkreettisesti harjoituksien etenemisen.

Kurssi on suunniteltu toteutettavaksi kotiolosuhteissa ilman treenihallia ja treenikoiria. Voit harjoitella kurssin ohjeiden mukaisesti kahdestaan oman koirasi kanssa teidän kodin lenkkiympäristössä.

Pysyvien tuloksien saamiseksi kurssilla perehdytään koiran käytöksen aiheuttajiin, elekielen tunnistamiseen sekä koiran mielentilan rauhoittamiseen sekä ennen lenkkiä, lenkillä ja sen jälkeen. Kurssi pohjautuu koiralähtöiseen ongelmakoirakoulutukseen.

Oppituntien pituus 0,5-3h.

kynnet lyhyiksi


KYNNET LYHYIKSI –
Siedätys kynsien leikkuuseen

Kaksiosaisella kurssilla siedätetään koira sekä kynsitrimmeriin että kynsisaksiin koiralähtöisesti kattavilla ohjeilla ja opetusvideoilla.

Kurssiin sisältyy mm. miten koira siedätetään kynsien leikkuuseen, jos koira lähtee karkuun nähdessään kynsisakset ja miten koira siedätetään sekä kynsisaksien että kynsitrimmerin ääneen.

Pysyvien tuloksien saamiseksi opiskelemme koiran elekieltä, pelon ja stressin tunnistamista sekä pelon laukaisevia tekijöitä ja niiden muuttamista. Kurssi pohjautuu koiralähtöiseen ongelmakoirakoulutukseen.

Kurssilla edetään konkreettisten ohjeiden avulla vaihe vaiheelta eteenpäin ja käymme myös läpi miten toimitaan, jos siedätys ei tunnu etenevän.

Oppituntien pituus 45-60min.

LUENNOT

Voit kuunnella ostettuja luentoja rajattomasti omassa tahdissasi, niin monta kertaa kuin itse haluat.

 

Luentopaketti:
KOIRAN KIPU 
KOIRAN STRESSI JA KÄYTÖSHÄIRIÖT

Luentopaketti sisältää kaksi kattavaa luentokokonaisuutta edullisempaan pakettihintaan!

Luennoilla perehdytään käytännön esimerkkien avulla koiran kipu- ja pelkokäytökseen. Käsittelemme laajasti erilaisia aiheita, kuten koiran stressiä, sen tunnistamista ja hoitamista, unen vaikutusta koiran käytökseen ja kivun kokemiseen sekä kivun tunnistamista käytösoireista.

Koiran kipu – luentosarjan pituus on noin viisi tuntia.

Koiran stressi ja käytöshäiriöt – luentosarjan pituus on noin kahdeksan tuntia.

Tutustu luentopaketin sisältöön tarkemmin ja tule mukaan oppimaan:


Luentopaketti:
KOIRAA HANKKIMASSA – Mitä sinun tulee tietää? &
PENTU TULEE TALOON

Luentopaketti sisältää kaksi kattavaa luentokokonaisuutta edullisempaan pakettihintaan!

Luennoilla perehdytään käytännön esimerkkien avulla mm. pennun hankintaan, jalostustietokannan tulkintaan, pennun kotiutumiseen, lemmikkien toisiinsa tutustuttamiseen sekä yleisimpien käytösongelmien ennaltaehkäisyyn.

Koiraa hankkimassa – Mitä sinun tulee tietää? – luennon pituus on noin 2h 45min.

Pentu tulee taloon – luentosarjan pituus noin 8h.

Tutustu luentopaketin sisältöön tarkemmin ja tule mukaan oppimaan:


KOIRAA HANKKIMASSA
Mitä sinun tulee tietää?

Luennolla käydään kattavasti läpi, mitä tulee ottaa huomioon, kun harkitset koiran hankkimista.

Luennon aiheita:

 • Mistä ja keneltä pentu ostetaan
 • Vastuullisen kasvattajan valitseminen
 • Mitkä ovat kasvattajan varoitusmerkit
 • Mitä kysymyksiä kannattaa esittää kasvattajalle
 • Pentueen vanhempien sukupuun tutkiminen ja tulkitseminen – mitä terveystulokset tarkoittavat
 • Sijoitus vs. oma koira
 • Pentujen ja vanhempien käytöksen tarkkailua ja tulkitsemista niiden tapaamisella – mitä voimme nähdä koirien käytöksestä ja mitä se kertoo meille
 • Mitä kuluja kannattaa ottaa huomioon
 • Luovutusiän vaikutus koiran käytöksen kehittymiseen

Luennon kesto 2h 45min.

Tutustu luennon sisältöön tarkemmin ja tule mukaan oppimaan:


KOIRA ELEKIELI & KOMMUNIKOINTI

Luennolla opiskellaan koiran elekieltä ja kommunikointia niin teorian, valokuvien sekä videoiden avulla.

Tämä kattava kokonaisuus opettaa sinua tunnistamaan mitä koirasi tuntee ja kokee eri tilanteissa. Perehdymme mm. positiiviseen ja negatiiviseen stressiin, kontekstin vaikutukseen koiran elekieleen, sijaistoimintojen tarkoitukseen sekä miten pennut oppivat kommunikointia. Käymme läpi videoita ja valokuvia oppiaksemme miten koirat kommunikoivat toisilleen ja ihmisille sosiaalisissa tilanteissa.

Elekielen tunteminen on merkittävin työkalu pelkojen hoitamisessa – tällöin on tärkeintä on ymmärtää, miksi koira kokee tarpeelliseksi käyttää elekieltään siinä tilanteessa ja mitä se yrittää meille sillä kertoa.

Luennon pituus 2h.PENTU TULEE TALOON

Luentosarjassa perehdytään pennun ensimmäisiin kuukausiin uudessa kodissa sekä käytösongelmien ennaltaehkäisyyn.

Luentosarjan aiheita:

 • Suhteen luominen pentuun ennen kotiutumista
 • Uuteen kotiin muuttaminen mahdollisimman stressittömästi
 • Pennun tutustuttaminen perheen muihin lemmikkeihin
 • Pennun sosiaalistaminen ja totuttaminen
 • Yleisimpien käytösongelmien ennaltaehkäisy
 • Pennulle opetettavat tärkeät taidot, mm. yksin oleminen, kynsien leikkaaminen, hihnassa kulkeminen
 • Murrosiän vaikutus käyttäytymiseen

Luentosarjan pituus on noin kahdeksan tuntia.

Tutustu luentosarjan sisältöön tarkemmin ja tule mukaan oppimaan:

 

KOIRAN KIPU

Kaksiosaisessa luentosarjassa syvennytään laajasti koiran kipuun ja kipukäyttäytymiseen.

Luentosarjan aiheita:

 • Kipukäytöksen tunnistaminen
 • Mitkä käytösmuutokset liittyvät vahvasti kipuun
 • Kivun tunnistaminen koiran liikkeestä ja asennosta
 • Kroonisen kivun vaikutus koiraan
 • Yleisimmät kivun aiheuttajat koirilla
 • Jalostamattoman koiran rakenne ja ulkonäkö
 • Kivun tutkiminen ja hoitaminen

Luentosarjan pituus on noin viisi tuntia.

Tutustu luennon sisältöön tarkemmin ja tule mukaan oppimaan:

 

KOIRAN STRESSI JA KÄYTÖSHÄIRIÖT

Tässä kaksiosaisessa luentosarjassa käsitellään kattavasti koiran käyttäytymistä ja perehdytään syihin koiran stressin ja käytöshäiriöiden taustalla.

Luentosarjan aiheita:

 • Kotikoiran stressin aiheuttajat
 • Pelkokäytöksen tunnistaminen ja helpottaminen
 • Käytöshäiriöiden oireet ja aiheuttajat
 • Koiran unen ja muistin merkitys stressin hoidossa
 • Aggressiivinen käyttäytyminen
 • Stressin hoito ja laskeminen
 • Koiran lajiominaisten tarpeiden täyttäminen

Luentosarjan pituus on yhteensä noin kahdeksan tuntia.

Tutustu luennon sisältöön tarkemmin ja tule mukaan oppimaan:


MITÄ KASVATTAJA VOI TEHDÄ PENTUJEN HYVÄKSI ENNEN LUOVUTUSTA?

Luennossa käydään läpi miten pennun ensimmäiset elinkuukaudet kasvattajalla vaikuttavat pennun käytöksen kehittymiseen.

Luentosarjan aiheita:

 • Kantoajan vaikutus pentujen käytöksen kehittymiseen
 • Pennun kehitys syntymästä lähtien
 • Pentueen vanhempien valinta ja niiden vaikutus pentuihin
 • Pelkoperäisten käytösongelmien ennaltaehkäisy
 • Ruoka-aggressiivisuuden ennaltaehkäisy
 • Emon ja pennun välisen suhteen merkitys
 • Eväät tasapainoisen pennun kehitykselle

Luennon pituus on noin 3,5 tuntia.

Tutustu luennon sisältöön tarkemmin ja tule mukaan oppimaan: