KOIRAN ELEKIELI JA KOMMUNIKOINTI

Luennolla opiskellaan koiran elekieltä ja kommunikointia niin teorian, valokuvien sekä videoiden avulla.

-> Luennon kesto noin 2h

-> Koiran elekielen tarkastelua kuvista ja videoista

-> Luento perustuu uusimpiin tutkimuksiin sekä koiralähtöiseen eettiseen koulutukseen

-> Kuuntele omassa tahdissa

-> Luentomateriaalit katsottavissa rajattomasti Campwire-alustalla

  • Koiran stressi lyhyesti
  • Kommunikoimaan oppiminen
  • Pennun pelon elekieli
  • Four F’s of Fear – Pelon neljä F:ää
  • Pelkokäytöksen kehittyminen
  • Erilaisia pelkoja
  • Kontekstin vaikutus elekieleen
  • Aggressiivisen käytöksen erot
  • Äänenkäyttö kommunikoinnissa
  • Elekielen havainnointia kuvista ja videoista

Tämä kattava kokonaisuus opettaa sinua tunnistamaan mitä koirasi tuntee ja kokee eri tilanteissa. Perehdymme mm. positiiviseen ja negatiiviseen stressiin, kontekstin vaikutukseen koiran elekieleen, sijaistoimintojen tarkoitukseen sekä miten pennut oppivat kommunikointia. Käymme läpi videoita ja valokuvia oppiaksemme miten koirat kommunikoivat toisilleen ja ihmisille sosiaalisissa tilanteissa.

Elekielen tunteminen on merkittävin työkalu pelkojen hoitamisessa – tällöin on tärkeintä on ymmärtää, miksi koira kokee tarpeelliseksi käyttää elekieltään siinä tilanteessa ja mitä se yrittää meille sillä kertoa.

Luennoitsijana koiran kipu- ja pelkokäytökseen erikoistunut koiralähtöinen ongelmakoirakouluttaja ja käytösneuvoja Emilia Giss.