Mitä on koiralähtöisyys?

Koiralähtöinen eettinen koulutus perustuu tieteeseen ja positiiviseen vahvistamiseen.

Koiralähtöisyydessä perehdytään ensisijaisesti koiran käytöksen aiheuttajiin eli mikä motivoi koiraa käyttäytymään tietyllä tavalla – se voi olla esimerkiksi kipu, pelko tai lajiominaisen tarpeen täyttäminen.

Tietoisuutemme koiran tunteista ja aivojen toiminnasta lisääntyy koko ajan. Tutkimukset tukevat koiralähtöistä ja eettistä koulutusta, vanhanaikaisen rankaisun ja alistamisen sijaan.

On melko epäreilua vaatia koiraa elämään täysin ihmisen ehdoilla varsinkin, kun koirat ovat jo joutuneet sopeutumaan ihmisten elämään ja nyky-yhteiskuntaan todella paljon kuluneen sadan vuoden aikana. Koirilta vaaditaan jatkuvasti asioita, jotka ovat niiden luontaisen käyttäytymisen vastaisia – siksi ole olekaan ihme, että monet koirat oireilevat käytöksellään.

Tavoitteena hyvinvointi ja tasapainoinen elämä

Tavoitteena on luoda omistajan ja koiran välille suhde, joka perustuu luottamukseen, kärsivällisyyteen, rakkauteen, ymmärrykseen ja keskinäiseen kunnioitukseen – joka on osa koiran kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa tasapainoista elämää ruokinnasta ja terveydestä lähtien.

Koirasi ja sinun suhteesi paranee ja koiran arjesta tulee helpompaa koulutuksessa opittujen taitojen kautta.

Lajiominaiset tarpeet

Koiralähtöisyydessä keskitytään siihen, mikä koira on eläimenä – miten koiraan evoluution myötä ohjelmoidut käytökset ja tarpeet ohjaavat koiran käytöstä.

Lajiominaisten tarpeiden täyttäminen ja lajiominaisen käytöksen mahdollistaminen boostaavat tutkitusti serotoniinin ja dopamiinin tuotantoa – nämä takaavat aivojen normaalin toiminnan, paremman tunteiden hallinnan ja stressinsietokyvyn. Vähäinen serotoniin tuotanto ja aktiivisuus johtaa negatiivisiin muutoksiin koiran käytöksessä eli niihin käytösongelmiin.

Koiralähtöisyydessä pyrimme toteuttamaan koiran arjen siten, että se saisi toteuttaa lajiominaista käyttäytymistään omaehtoisesti. Koiralähtöisyys ei ole vain koulutusmuoto – se on elämäntapa, jonka avulla koira voi elää tasapainoista elämää ja sekä koira että omistaja voivat olla onnellisia.

Koiralähtöinen koulutus

Pysyvien tuloksien saamiseksi, ennen varsinaisen koulutuksen aloittamista, koiralähtöisyydessä keskitytään parantamaan koiran ja omistajan välistä suhdetta sekä pyritään lisäämään omistajan tietoisuutta siitä mistä koiran käytös johtuu – mikä on koiran käytöksen tavoite sekä miten ja miksi koira kommunikoi. Opettelemme esimerkiksi tunnistamaan koiran stressiä ja pelkoa käytösoireista ja elekielestä, jotta voimme oppia ennaltaehkäisemään tilanteiden eskaloitumista.

Koulutustilanteessa koiralle annetaan tilaa ja opetettava taito pilkotaan pienempiin osiin, jolloin koiraa pystytään palkitsemaan pienestäkin onnistumisesta – tämä on tutkitusti tehokkain tapa muokata koiran käytöstä pysyvästi.

Tämän seurauksena koira kykenee itse tekemään tietoisia päätöksiä käytöksensä suhteen eikä ole tunteidensa viemänä sekä koira ei ole vain käskyn alla pakotettuna tai nameilla harhautettuna. Koiralähtöiset koulutusmetodit johtavat mm. parempaan tunteiden hallintaan, stressin laskuun ja käytösoireiden poistumiseen.

Miten koiralähtöisyys eroaa muista?

Emme käytä koulutuksessamme minkäänlaista alistamista tai pakottamista, vain ja ainoastaan palkitsemista – joka on tutkitusti tehokkain keino koiran käytöksen muokkaamiseen.

Perehdymme koiran käytöksen aiheuttajiin, hoidamme koiran stressiä koiralähtöisesti ja ymmärrämme mitkä tekijät vaikuttavat koiramme käytökseen ja miksi.

Koiralähtöisyydessä ei tarjota väliaikaisratkaisuja, vaan tavoitteena on pysyvät muutokset koiran käytöksessä ja teidän arjessanne.

Koiralähtöisyyden vaikutukset arkeen

Koirasi ja sinun suhteesi paranee ja koiran arjesta tulee helpompaa kursseilla opittujen taitojen myötä. Opit ymmärtämään, mitä koirasi kertoo sinulle ja osaat ennaltaehkäistä tilanteiden eskaloitumista ilman hihnan kiristämistä tai koiran komentamista.

Opit tuntemaan koiran eläimenä, pystyt tarjoamaan koiralle tasapainoista lajiominaista elämää ja saat kattavasti tietoa, jonka avulla pystyt niin hoitamaan että ehkäisemään käytösongelmia.

Emme voi kouluttaa koiraa puolestasi, mutta saat kattavat valmiudet tehdä niin itse!

Kiinnostaako koiralähtöinen näkökulma?

Tutustu verkkokouluun!