Mitä on koiralähtöisyys?

Koiralähtöisyys perustuu uusimpiin tutkimuksiin koirasta eläimenä. Tietoisuutemme koiran tunteista ja aivojen toiminnasta lisääntyy koko ajan. Tutkimukset tukevat koiralähtöistä elämää, rankaisun ja alistamisen sijaan.

On melko epäreilua vaatia koiraa elämään täysin ihmisen ehdoilla varsinkin, kun koirat ovat jo joutuneet sopeutumaan ihmisten elämään ja nyky-yhteiskuntaan todella paljon kuluneen sadan vuoden aikana. Koirilta vaaditaan jatkuvasti asioita, jotka ovat niiden luontaisen käyttäytymisen vastaisia.

Tavoitteena hyvinvointi ja tasapainoinen elämä

Tavoitteena on luoda koiran ja omistajan välille luottamukseen perustuva suhde sekä koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa tasapainoista elämää ruokinnasta ja terveydestä lähtien.

Koiran lajinomaiset tarpeet

Koiralähtöisyydessä keskitytään siihen, mikä koira on eläimenä – jokaisella eläimellä on omat lajiominaiset tarpeensa, mikäli kyseisiä tarpeita ei tyydytetä, eläin alkaa käyttäytymään ongelmallisesti. Lajiominaisilla tarpeilla tarkoitetaan niitä käyttäytymismalleja ja tarpeita, mitä koira tekisi tai sillä on ilman ihmistä.

Koirasi ja sinun suhteesi paranee ja koiran arjesta tulee helpompaa koulutuksessa opittujen taitojen kautta.
Koira lepäilee sohvalla.

Lajinomaiset tarpeet arjessa

Koiralähtöisyydessä pyrimme toteuttamaan koiran arjen siten, että se saisi toteuttaa lajiominaista käyttäytymistään luvallisesti. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tarjoamme koiralle haisteltavaa, järsittävää, revittävää, sosiaalista elämää, täytämme unen tarpeen ja koira saisi lajiominaista ravintoa. Koiralähtöisyys ei ole vain koulutusmuoto, se on elämäntapa, jonka avulla sekä koira että omistaja ovat onnellisia.

Kun lajiominaiset tarpeet tyydytetään ja koiraa palkitaan oikeanlaisesta käyttäytymisestä, koiran stressi laskee ja ongelmakäyttäytyminen häviää.

Koiran ja omistajan välinen suhde kuntoon

Panostamme koiran ja omistajan väliseen suhteeseen. Kouluttaminen on helpompaa, kun koiran ja omistajan välinen suhde on kunnossa ja koira tekee omistajan pyytämiä asioita omasta halustaan, ei pakottamalla. Koiralähtöistä kouluttamista voidaan tehdä ennaltaehkäisevästi tai hoitaa jo olemassa olevia ongelmia, kuten hihnassa vetämistä tai koiran yli-innokasta käyttäytymistä eri tilanteissa.

Kouluttaminen on helpompaa, kun koiran ja omistajan välinen suhde on kunnossa ja koira tekee omistajan pyytämiä asioita omasta halustaan, ei pakottamalla.

Miten koiralähtöisyys eroaa muista malleista?

Koiralähtöisessä koulutuksessa emme kiellä tai rankaise koiria millään tavalla, tilanteet opitaan ennakoimaan ja koiralle opetetaan tarvittavat taidot, jotta kieltämiselle ei olisi tarvetta. Emme käytä mitään kipua tai pelkoa aiheuttavia keinoja koirien kanssa, vain ja ainoastaan palkitsemista. Emme käytä koulutuksessamme minkäänlaista alistamista tai pakottamista, eli unohdetaan vanhanaikainen johtajuusajattelu.

Koiralähtöisen ajattelutavan seuraukset

Koirasi ja sinun suhteesi paranee ja koiran arjesta tulee helpompaa koulutuksessa opittujen taitojen kautta. Opit ymmärtämään, mitä koirasi kertoo sinulle ja osaat myös itse käyttää elekieltä koirasi kanssa kommunikointiin. Opit tuntemaan koiran eläimenä, ja saat tietoa, jonka avulla pystyt ehkäisemään käytösongelmia.

Emme voi kouluttaa koiraa puolestasi, mutta saat kattavat valmiudet tehdä niin itse!

Kiinnostaako koiralähtöinen näkökulma?

Tutustu verkkokouluun!