LEPPOISASTI LENKILLÄ
– hihna- ja ohituskurssi

Seitsemän oppitunnin kattava ja syventävä koiralähtöinen kokonaisuus verkkokurssina, joka sisältää konkreettiset ohjeet ja opetusvideot siitä, miten koiran kanssa harjoitellaan kauniisti hihnassa kulkemista sekä vieraiden koirien ohittamista lenkillä.

Pysyvien tuloksien saamiseksi kurssilla perehdytään koiran käytöksen aiheuttajiin, elekielen tunnistamiseen sekä koiran mielentilan rauhoittamiseen sekä ennen lenkkiä, lenkillä ja sen jälkeen. Kurssi perustuu koiralähtöiseen ongelmakoirakoulutukseen.

-> 7 oppituntia

-> Yhteensä noin 9h luentoja

-> Jokainen oppitunti sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia

-> Valmiiksi suunnitellut kotitehtävät sekä päiväkirjapohja

-> Kuuntele omassa tahdissa

-> Kurssimateriaalit ovat katsottavissa rajattomasti Campwire-alustalla

1. OPPITUNTI – Miksi koira vetää ja rähjää hihnassa | kesto noin 2h

 • Koiran käytöksen aiheuttajat
 • Ulkoilutusvälineiden vaikutus koiraan

2. OPPITUNTI – Miksi koira ei kuuntele lenkillä | kesto noin 2h

 • Muistin vaikutus koiran käytökseen
 • Pelon ja stressin tunnistaminen
 • Rauhallisen odottamisen opettaminen

3. OPPITUNTI – Miten lasketaan koiran stressiä lenkillä | kesto noin 3h

 • Stressin hoitaminen ja laskeminen
 • Koiran palkitseminen
 • Koiran rauhoittaminen ennen lenkille lähtöä

4. OPPITUNTI – Mikä on koiralle sopivaa liikuntaa | kesto noin 1,5h

 • Lajiominaisen liikunnan vaikutus koiraan
 • Löysällä hihnalla kulkemisen alkeet ja jatko

5. OPPITUNTI – Miten kipu vaikuttaa koiran käytökseen | kesto noin 1h

 • Alman tarina kipukäytöksestä
 • Ulkoilutusvälineiden päälle pukeminen
 • Ohituksien alkeet

6. OPPITUNTI – Miten lenkistä tehdään koiralähtöisempi | kesto noin 0,5h

 • Koiralähtöisen lenkin luominen kotiympäristössä
 • Vieraiden koirien ohituksen alkeet
 • Ohituksien alkeiden harjoitteleminen lenkillä

7. OPPITUNTI – Miten harjoitellaan vieraiden koirien ohittamista arjessa | kesto noin 0,5h

 • Vieraiden koirien ohituksen jatko
 • Koirien ohittaminen arjessa
 • Miten toimitaan, jos tulee takapakkia
 • Ohjeet kurssi jälkeen

Kurssin mallikoirana ei ole valmiiksi koulutettua koiraa, vaan kotikoira, jonka harjoitukset etenevät myös kurssin tahdissa näyttäen konkreettisesti harjoituksien etenemisen.

Kurssi on suunniteltu toteutettavaksi kotiolosuhteissa ilman treenihallia ja treenikoiria. Voit harjoitella kurssin ohjeiden mukaisesti kahdestaan oman koirasi kanssa teidän kodin lenkkiympäristössä.

Luennoitsijana koiran kipu- ja pelkokäytökseen erikoistunut koiralähtöinen ongelmakoirakouluttaja ja käytösneuvoja Emilia Giss.