MITÄ KASVATTAJA VOI TEHDÄ PENTUJEN HYVÄKSI ENNEN LUOVUTUSTA?

Kasvattajille suunnatussa luennossa perehdytään ensimmäisten elinkuukausien merkitykseen pennun käytöksen kehityksessä. Luento tarjoaa kattavasti tietoa ja ohjeita vastuulliseen jalostustoimintaan sekä tasapainoisten pentujen kasvattamiseen.

-> Luennon kesto noin 3,5h

-> Kattava teoria, joka perustuu uusimpiin tutkimuksiin sekä koiralähtöiseen eettiseen koulutukseen

-> Kuuntele omassa tahdissa

-> Luentomateriaalit katsottavissa rajattomasti Campwire-alustalla

  • Kantoajan vaikutus pentujen käytöksen kehittymiseen
  • Pennun kehitys syntymästä lähtien
  • Pentueen vanhempien valinta ja niiden vaikutus pentuihin
  • Pelkoperäisten käytösongelmien ennaltaehkäisy
  • Ruoka-aggressiivisuuden ennaltaehkäisy
  • Emon ja pennun välisen suhteen merkitys
  • Eväät tasapainoisen pennun kehitykselle
  • Uuteen kotiin muuttaminen mahdollisimman stressittömästi


Pennun ensimmäiset elinkuukaudet kasvattajalla sekä emon stressitasot kantoaikana luovat pysyvän pohjan pennun käytöksen ja persoonallisuuden kehittymiselle. Kasvattajan toiminta on tärkeässä asemassa etenkin pelkoperäisten käytöksien, kuten eroahdistuksen, mutta myös aggressiivisen käytöksen ennaltaehkäisemisessä.

Luennoitsijana koiran kipu- ja pelkokäytökseen erikoistunut koiralähtöinen ongelmakoirakouluttaja ja käytösneuvoja Emilia Giss.